Meer over zeebaars perikelen

03-07-2016 12:03

De Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) adviseert voor 2017 een totale stilleging van elke vorm van zeebaarsonttrekking. Het wetenschappelijk adviesorgaan – dat de Europese Unie adviseert over vangstquota – luidt de noodklok rond de zeebaars en pleit er o.a. voor om zowel de beroepsmatige onttrekking als het meenemen van zeebaars door recreatieve netten- en sportvisserij volledig op nul te zetten. Lees meer: https://www.sportvisserijnederland.nl/…/ices-advies-volledig…