Reglement 2018:

 

Reglement clubwedstrijden van H.S.V. De Zeekrab

  Aangepast januari 2018

 1. Dit reglement is volledig van toepassing voor alle clubwedstrijden.

 2. Aan deze wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door leden van H.S.V. De Zeekrab.

 3. Er mag worden gevist met een werphengel of hengel met dobber.

 4. Een reserve hengel is toegestaan mits niet voorzien van een onderlijn.

 5. Gereedgemaakte onderlijnen zijn toegestaan.

 6. Er mag ten hoogste met drie eentandige haken worden gevist.

 7. Het vissen met rollood is verboden.

 8. Het inwerpen door middel van de pendelworp is verboden.

 9. Alle aassoorten zijn toegestaan, ook kunstaassoorten.

10. Er wordt gevist op centimeters. Alle vis beneden de 10 centimeter tellen niet mee voor de uitslag. Alle vis boven de 10 centimeter, 1 punt per hele centimeter.

11. Het is verplicht om tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van een emmer welke tenminste 5 liter water kan  bevatten teneinde de gevan­gen vis een zo goed mogelijke over­levingskans te geven na meting door de controleur.

12. Aangehaakte dode vis telt niet mee voor de uitslag, alsmede de vis gevangen aan afgeworpen onderlijnen.

13. Vis gevangen door twee vissers dient te worden onthaakt in bijzijn van een controleur of bestuurslid. De vis wordt toege­kend aan diegene die de vis in de bek heeft gevangen. Indien beide haken zich in de bek bevinden dan krijgen beide vissers de helft van de puntenwaarde van de vis  afgerond naar beneden.

14. Indien men maatse vis wil behouden dient deze door de controleur van een duidelijk merkteken te worden voorzien. Ondermaatse vis dient na meting onmiddellijk te worden terug­gezet.

15. Het inwerpen, onthaken of beazen etc. moet door de visser zelf geschieden, enkel bij het landen van grote vis is toege­staan dat een deelnemer van de wedstrijd hulp verleend.

16. Inwerpen door een deelnemer van de wedstrijd bij oudere leden en jeugdleden als deze de werpkunst niet machtig is.

17. Het inwerpen en inhalen dient ten alle tijde van het droge te geschieden.

18. Diegene welke vissen verminkt (breekt) om zodoende een grotere maat te verkrijgen zal worden gediskwalificeerd.

19. Het is verboden om op het concoursterrein afval achter te laten. Neem dit mee naar huis.

20. Inschrijving vindt plaats in het clublokaal en vangt aan anderhalf uur voor de wedstrijd. Prijsuitreiking volgt ongeveer een uur na het eindsignaal van de wedstrijd.

21. Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking dient dit vooraf tijdens de inschrijving te vermelden.

22. Loting voor de plaatsen tijdens het inschrijven. Bestuursleden zelf trekken geen nummers.

23. Om in aanmerking te komen voor de dagprijzen dient men zijn inschrijfgeld te voldoen en daadwerkelijk mee te vissen.

24. Voor het kampioenschap komen in aanmerking diegene welke de meeste cm's/punten behaald hebben.

25. Betalingen voor de wedstrijd uitsluitend op de dag van de wedstrijd zelf.

26. Om in aanmerking te komen voor de prijzentafel dient men minimaal 3 wedstrijden gevist te hebben.

27. Het bestuur stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, beschadigingen etc.

28. Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur in hoogste instantie.

29. Koppelen tijdens clubwedstrijden met maximaal 2 vissers.

30. Voor de beste 3 koppels is op het einde seizoen een prijs ingesteld in de vorm van een beker en/of medailles.

31. Koppels dienen vóór aanvang van eerste wedstrijd zich op te geven bij het bestuur.

32. Een koppel gaat deze verbintenis aan voor één heel seizoen. 

33. Beste koppel is degene welke de meeste cm's bijeen gevist heeft op het einde van het seizoen.

34. Voor de puntentelling geldt dat men ook daadwerkelijk tijdens een clubwedstrijd als koppel dient te vissen. Is één van de deelnemers tijdens een clubwedstrijd n.a.w. telt de puntentelling niet.